Imagine Nørrebro løser udfordringer i bydelen

IMG_1677IMG_0581IMG_1677IMG_1677IMG_1676 IMG_1676

Imagine Nørrebro har netop indgået en række aftaler med aktører på Nørrebro. Aftalerne består i, at de studerende på Imagine Nørrebros Projektakademi arbejder med aktørernes udfordringer og samarbejder med Nørrebros borgere om at løse dem.

De aktører, som Imagine Nørrebro har indgået samarbejder med, er Nørrebro Teater, Miljøpunkt Nørrebro, 48 Timer Festival, Kbh 18+ og Right to Movement. Imagine Nørrebro vil bl.a. øge fællesskabsfølelsen i lokalområdet, sætte fokus på fordomme, øge genanvendelsen af affald, skabe bevægelse og møder på tværs. Alt sammen på Nørrebro.

De studerende på Projektakademiet bliver projektledere på et afgrænset projekt, som tager udgangspunkt i en konkret udfordring. De bruger den viden og de værktøjer, som de opnår på uddannelsen, til at stille skarpt på udfordringen, undersøge behovet og tilrettelægge en proces fra start til slut. Undervejs vil de studerende samarbejde med Nørrebros borgere om at skabe innovative løsninger på de konkrete udfordringer.

20140306_182642 20140306_182642