Mere om uddannelsen

En alternativ uddannelse i hjertet af København

Projektakademiet er en alternativ uddannelse for dig mellem 17 og 30 år. Uddannelsen løber over 10 måneder fordelt over 4 moduler. Formålet er at uddanne handlekraftige projektledere, som kan bruge kulturen som løftestang til at skabe sociale forandringer blandt mennesker i samfundet. Det er en alternativ uddannelse bundet op på praksis. Det vil sige, at du laver projekter fra dag ét, og at undervisningen er bundet op på projektarbejdet.

Uddannelsen består af projektarbejde og undervisning to gange om ugen. Undervisningen ligger tirsdag og torsdag fra kl.16.30-20.30, og i nogle tilfælde holder vi også undervisning i weekender. Du skal derfor forberede dig på at have travlt, men det er muligt også at passe studie og arbejde ved siden af. De fleste tager uddannelsen ved siden af noget andet, men du skal forvente at uddannelsen kræver omkring 10-15 timer om ugen, i nogle perioder mere. Projektakademiet er nemlig ikke en SU-berettiget uddannelse. Den er dog gratis (udover et mindre deltagergebyr på 1.200,-).

Uddannelsens pædagogiske fundament er centreret omkring praksislæring. Fokus i uddannelsen er på, at din læring og udvikling sker gennem både praksis og teori. Derfor er hvert modul på uddannelsen bundet op på et konkret projekt sideløbende med, at du får undervisning i emner som projektledelse, personligt lederskab, kreativitet, konceptudvikling, procesledelse, samarbejde, finansiering, kommunikation, sociale medier, konflikthåndtering, inddragelsesprocesser, proceledelse, facilitering, gennemslagskraft, pitch mv.

60-70 % af undervisningen foregår med professionelle branchefolk som undervisere.  Undervisningen og det praktiske arbejde skifter i intensitet. I nogle perioder er det mest undervisningen, der fylder, og i andre periode er det projektet, der fylder mest.

Uddannelsen består af 4 moduler, der går fra efteråret 2021 til sommer 2022 og er bundet op på tre forskellige projekter i samarbejde med enten erhvervsliv, civilssamfundet eller kommunale institutioner. Ved afgangsprojektet vil du lave dit eget individuelle projekt foråret 2022 med tilknyttet projektvejledning. Hvilket de modulerne i uddannelsen gøre dig klar til.

Du får ikke kun en uddannelse i kulturel projektledelse, der vil styrke dig til at kunne skabe mere kreativt og kulturelt liv i byen. Du vil i den grad også arbejde med dig selv som menneske gennem personlig udvikling. Vi vil arbejde aktivt på dit personlige lederskab, dit mod og din selvtillid, og vi vil med dig tage et par skridt nærmere dine drømme. Det vil vi gøre gennem uddannelsens særlige fokus på social og personlig udvikling. Særligt for Projektakademiet er også den personlige vejledning og samarbejdet med resten af éns team omkring ens læringsmål og udvikling.

Hvem er Projektakademiet for?

Vores mål er at skabe en platform, hvor du kan møde andre og dele dine drømme, skabe noget i fællesskab, handle på dine idéer og udvikle dig som initiativtager i byen. Derfor skaber vi et rum, hvor det er tilladt at fejle, prøve sig selv af og udfolde sig.

Det er et pædagogisk princip hos os at søge det mangfoldige hold, da vi mener en stor del af jeres læring vil opstå i mødet mellem hinanden. To ting vil være fælles for jer i det team vi sammensætter.

Èt, interesse for innovation, kultur, forandring og projektledelse. To, jeres lyst til at udvikle og vokse sammen personligt og som team. På Projektakademiet løfter vi i folk både, hvad angår vores projekter og hinandens læring.

Hvert team på Projektakademiet består typisk af 14-20 studerende. Vi søger at sammensætte en mangfoldig gruppe af unge hvad angår baggrund, alder, etnicitet, køn, kompetencer og erfaringer. Der er både plads til dig som er øvet og dig som ikke er så øvet endnu, men ”bare” har masser af gå-på-mod.

På Projektakademiet respekterer vi jer, og derfor forventer vi også at I bidrager aktivt og tager ansvar for jer selv og hinanden. Uddannelsen er i høj grad også selvorganiseret, og I fastsætter selv en del af rammerne samt reglerne for fællesskabet. Ligeledes er de logistiske opgaver i forbindelse med undervisningen struktureret via en såkaldt værtsordning, og videns- og informationsdeling på tværs af teamet varetages i høj grad af jer selv. Der er altså et stærkt pædagogisk princip, der afspejles hele uddannelsen, blandt andet i at teamet tager ansvar og ejerskab for egen uddannelse og egen læring. Således opstår der også en masse læring uden for den strukturerede undervisning.

Læs mere om, hvilken forskel Projektakademiet er med til at skabe i Mål, Metoder og Mennesker – en effektmåling af Projektakademiet baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse fra 2014.

Hyldest til Projektakademiet