Oplever du vold?

Oplever du vold fra din kæreste eller en, du dater? Eller er du i tvivl om at noget, du har oplevet, er over grænsen?

Voldsom Kærlighed er for dig mellem 16-24 år, som enten er eller har været i et usundt kæresteforhold. Vi hjælper dig med at bearbejde dine oplevelser og giver dig redskaber til at leve et ungdomsliv uden kærestevold.

Mange unge synes, at det kan være svært at sætte grænser i kæresteforhold. Det er helt normalt at være i tvivl om, hvad vold er og hvor ens grænse går, men det er vigtigt at forstå, at vold aldrig er ok!

Grundlæggende kan man sige, at kærestevold er vold fra din kæreste, en du dater eller en ekskæreste. Det er ikke et skænderi en gang imellem, men fysiske og/eller psykiske voldelige handlinger, der gentager sig.

Ring alle hverdage på 35301717 og du kan se mere om hvordan vi kan hjælpe dig på https://voldsomkaerlighed.dk/