Pigeklubben på’Borgen’

Som et led i Pigeklubbens planlagte årshjul arbejdes der med temaerne demokrati og medbestemmelse. Derfor arrangerede Pigeklubben og deres leder, Pernille-Lykke Schwarz, et besøg på Christiansborg, hvor de fik rundvisning af Marianne Jelved.

Dette perspektiv taler ind i Pigeklubbens besøg på Christiansborg, hvor de netop havde mulighed for at stifte bekendtskab med en del af vores demokratiske samfund, man sjældent får så direkte indsigt i. Som en del af Pigeklubbens mest centrale pejlemærker, demokrati og medbestemmelse, var besøget et vigtigt element for pigernes udvikling og forståelse af det samfund, de til dagligt lever og indgår i.

Inden besøget havde pigerne læst nærmere på nettet om Marianne Jelved og hendes politik. Især hendes store arbejde for skolerne og afskaffelse af de Nationale test var noget, pigerne lagde mærke til og beundrede. Pigerne havde gjort sig mange tanker om, hvad mødet med den tidligere minister mon skulle handle om og havde taget pænt tøj på til anledningen. Pigerne var meget lyttende og engagerede, de stod tæt ved Marianne Jelved, når hun fortalte, og de spurgte undervejs indtil det, der blev fortalt. Det var tydeligt, at pigerne havde en respekt for stedet og dets betydning.

Gennem rundvisningen fortalte Marianne Jelved flere gange om hendes pejlemærker; frisind, storsind, retsind og lovsind. Pigerne spurgte mere ind til, hvorfor disse var så vigtige. Marianne forklarede, at disse fire begreber var noget, pigerne altid skulle forholde sig til. Frisind og storsind er det, Marianne altid mener man bør møde andre mennesker med og er en reminder om, at vi lever i et frit samfund, hvor vi alle er frie. Retsind og lovsind er med til at forsikre os om, at vi alle lever i et demokrati og er underlagt vores fælles grundlov. Da pigerne spurgte ind til, Mariannes syn på danskhed – noget, der til dagligt optager pigerne – var svaret klart, at det også hang sammen med de fire ovenstående pejlemærker.

På vej hjem blev turen evalueret af pigerne. Her nævnte de, at især Danmarkshistorien var blevet mere tydelig gennem rundvisningen med Marianne Jelved, og at det havde været fedt at høre om grundlovens historie og om skolens udvikling. En af pigerne havde især lagt mærke til, hvordan Jelved flere gange havde italesat, hvordan ”alle mennesker burde behandles på samme måde”. Et menneskesyn der optager pigerne, og som ofte diskuteres i Pigeklubben på baggrund af deres etnicitet og hverdagsliv.

Turen til Christiansborg var en oplevelse, der satte gang i refleksionerne hos pigerne og belyste de temaer, der er udgangspunktet for Pigeklubbens pædagogiske dagsorden; demokrati og medbestemmelse. Udover det inspirerende møde med Marianne Jelved, var det et hit hos pigerne at opleve journalister og politikere ’live’ på Christiansborg.

 

FAKTABOKS:

Om Pigeklubben

Pigeklubben er for unge piger mellem 14 og 17. Her vægtes det gode ungdomsliv gennem aktiviteter med fokus på fællesskab, kompetenceudvikling og medejerskab. Ved at være en del af Pigeklubben i KBH+, er man i lige så høj grad også tilknyttet et sted, hvor andre unge mellem 14 og 30 også bruger husets aktiviteter. Udover at være en del af det sociale fællesskab i Pigeklubben, får man samtidig mulighed for at se, hvordan andre ungdomsgrupper lever deres ungdomsliv og har mulighed for at deltage i aktiviteter på tværs af KBH+ som Fællesspisning og Nabodag.